electrician testing industrial machine

Realizacje:

Projekt budowlany - wykonawczy budowy stacji transformatorowej dla zasilania zakładu produkcyjnego w Łaziskach

Projekt budowlany - wykonawczy budowy sieci napowietrznej SN, stacji transformatorowej oraz sieci kablowej nN dla zasilania osiedla domów jednorodzinnych w Orzeszu

Projekt budowlany - wykonawczy oświetlenia ulicznego osiedla domów jednorodzinnych w Orzeszu

Projekty budowlano - wykonawcze przebudowy sieci napowietrznych SN w Wyrach i Orzeszu

Kilkadziesiąt projektów budowlano - wykonawczych przyłączy oraz sieci nN na terenie województwa śląskiego

Projekty budowlano - wykonawcze oświetlenia ulicznego w Mikołowie

Serwis oraz modernizacje automatyki budynkowej na obiektach wielkopowierzchniowych

Budowa przyłączy napowietrznych i kablowych nN