Electrician installing wall socket in new building

Oferta:

Oferujemy usługi projektowo - wykonawcze w zakresie:

Budowy, rozbudowy, przebudowy sieci elektroenergetycznych nN i SN oraz oświetlenia

Budowy, rozbudowy, przebudowy instalacji elektrycznych

Automatyki budynkowej

Ponadto zajmujemy się:

Nadzorami nad wykonaniem robót elektrycznych

Pracami kontrolno – pomiarowymi

Wykonywaniem świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów energetycznych

Kompleksową obsługą inwestycji i doradztwem z tym związanym